De Stippie Show

Kindershow met Stippie en zijn insecten band – lekker samen zingen en bewegen voor kinderen t/m 8 jaar…

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Stippieshow.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Ritme op Maat. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ritme op Maat is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ritme op Maat.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ritme op Maat te mogen claimen of te veronderstellen.

Ritme op Maat streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ritme op Maat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Stippieshow.nl op deze pagina.

Contact Informatie

Coen van Vollenhoven
06 – 513 025 79

Esther Splithof
06 – 537 390 19

Mail ons!

Als je via de 'mail ons' knop een mail stuurt, dan weet je zeker dat dit daadwerkelijk aankomt en niet in onze spambox belandt. Een van ons beantwoord je bericht (in principe) binnen 48 uur. Voor dringende vragen e.d. zijn wij het best mobiel bereikbaar!